BİNA GÜÇLENDİRME

BİNA GÜÇLENDİRME

Herhangi bir yapının taşıyıcı eleman olarak tabir ettiğimiz döşeme(plak),kiriş, kolon, perde ve temellerden oluşan kısımlardan bazıları zamanla hasar görmüş olabilir. Hasar gören binalarda kolonlar ve perdeler ana taşıyıcı elemanlar olup, duvarlar yan taşıyıcı olarak nitelendirilir. O sebepten ötürü bir binada ilk olarak tasarımımızı kolonlardan başlatırız. Hasar binalarda yaşa bağlı olarak yaşı çok olmayan binaların ise temelleri temel zemin etkileşiminden kaynaklanan sebeplerden ötürü olabilir. Nitekim zemin sıvılaşması olabilir. Bu olay ilk etapta gözle görülmeyecek kadar küçük olsa da daha sonra yıllar geçtikçe yapınız yan tarafa doğru yatar. Bunun en basit örneği pizza kulesidir. Deprem hasarı alan bina ağır bir şekilde yanal itki aldıysa binada maalesef hasarlar oluşacaktır. Bunun için bir takım bina güçlendirmesi yapılarak yapının ömrü uzatılabilir ve yapı sağlıklı bir hale gelebilir. Fakat bu demek değildir ki tüm yanal deformasyonlar ya da tüm mesnet noktalarında oluşan hasarlar bina güçlendirmesi yapınca düzelir. Pek tabi bununda belli başlı sınırları vardır. Bina güçlendirmesi karbon elyaf ve çelikten yapılır. Günümüzde ise bazı büyük yapıları yıkıp tekrardan yapmak Bina güçlendirmesinden daha da maliyetli olduğu için bina güçlendirmesi tercih edilmektedir.